قاعدة an و a

فعل be که به عنوان یکی از افعال نامنظم در جدول بالا آمده است شامل مشتقات am, is و are می باشد. در این بخش به بررسی افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی پرداخته ایم

2023-01-30
    بيرمدز و المصري
  1. سرب: يستخدم الطائرات زيلن 526
  2. قاعدة ] 1 - (اِفا
  3. متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات